Miben hiszünk?
Alapelvként fogalmaztuk meg, hogy a magabiztos tárgyi tudás mellett kiemelt szerepet kell kapjon a gyerekek lényeglátásra, kritikus gondolkodásra és az összefüggések felismerésére való nevelése. Ezzel párhuzamosan fontosnak tartjuk az érzelmi intelligencia, a személyiség és önismeret fejlesztését illetve a differenciálást.
Az olyan, a jelenlegi és a jövendőbeli munkerőpiacon fontos készségek, mint a csapatmunka, a csapatban való gondolkodás és működés készsége, a rugalmasság, a valós idegen nyelvi kommunikációs és a digitális tudás, mind hangsúlyt kapnak a Jövő Iskolája Általános Iskolában.
A 2016-os első nagysikerű bemutatkozás után 2017-ben nyerte el jelenlegi formáját a kezdeményezés. Veresegyház Önkormányzatát sikerült megnyerni az iskola alapítás ötletének, így a helyszín Veresegyházra tevődött át, jelenlegi épületünket az Önkormányzat segítségével tudjuk biztosítani tanulóinknak.
2017-ben, az alapítás évében nagy segítséget jelentett számunkra a budapesti Diákszem.Pont Általános Iskolával (www.diakszempont.hu) való kapcsolódás. A pedagógiai koncepció kialakítása során megvalósuló tudásmegosztás, illetve az iskola alapítási tapasztalataik átadása fontos mérföldkövek voltak számunkra.
A Veresegyházon megrendezett workshopok bebizonyították, hogy sok az érdeklődő és nagy az igény az ilyen szemléletű iskolára. Alapító és szervező csapatunkban van tanár, marketing és kommunikációs szakember, mérnök, belsőépítész, szövegíró, informatikus, de elsősorban mindenki olyan szülő, aki látja a jelenlegi oktatási környezet hátrányait és csapdáit, és szeretné a gyermekeit egy inspiráló, szerető és fejlesztő környezetben tudni életük legfogékonyabb éveiben.
Várunk Titeket is, csatlakozzatok a Jövő Iskolája Veresegyház Általános Iskolához!
Hogyan tanítunk?
Az alábbi alapvető célokkal és értékrenddel gyermekközpontú általános iskolánkban segítünk gyermekednek kibontakoztatni azokat a képességeket és készségeket, amelyekkel sikeres felnőtt lesz a XXI. században.
  • Élménypedagógiai módszerek
  • Lényeglátás, kritikus gondolkodás
  • Érzelmi intelligencia fejlesztése
  • Csoportmunka
  • Digitális eszközök, módszerek használata
  • Differenciálás

Iskolánkban évfolyamonként egy kis létszámú osztályt indítunk, ezzel biztosítva a családias, odafigyelő légkört. Minden osztályban két tanító kíséri a gyerekeket tantárgyfelosztásban, iskolaotthonos rendszerben. Az iskolaotthonos rendszer a tanórák, egyéb foglalkozások és a szabadidő ritmikus egymásutánjában valósul meg 9 és 16 óra között.
Nagyon fontosnak tartjuk a jó közösség kialakítását, mind az osztályban, mind szülőkkel kiegészítve. A szülő, gyerek, pedagógus hármas együttműködését a siker alapvető feltételének tartjuk.
A Nemzeti Alaptanterv iránymutatásai szerint, de a hagyományos iskolai módszerektől eltérően tanítunk. Pedagógusaink a modern pedagógiai módszereket kreatívan és változatosan alkalmazzák. Élménypedagógiai, tevékenységközpontú, önállóságot támogató, csoport-, pármunkát erősítő módszereket, projektszemléletet alkalmaznak az oktatás fontos elemeiként. Ezáltal érvényesülhet az a gyerekközpontúság, amely a tanítás helyett a tanulást helyezi előtérbe.
Az órarendünkben szereplő tantárgyak és óraszámok is a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazottak szerint kerülnek kialakításra. Csengetés azonban nincsen, az órák az adott témától és a gyerekek adott napi munkabírásától függően lehetnek hosszabbak vagy rövidebbek, osztályteremben vagy szabad ég alatt megtartottak, önálló vagy csoportmunkában megvalósulók.
Célunk a gyermekekben rejlő kíváncsiság fenntartása, belső motivációjuk erősítése. Ezt a pedagógusokkal kialakuló bizalmi kapcsolat, az önálló munka támogatása és a sikerélmények átélése biztosítja.
Milyen egyéb foglalkozások érhetők el a Jövő Iskolájában?
Milyen egyéb foglalkozások érhetők el A Jövő Iskolájában? Ssport, kreatív tárgyak, művészetek, zene, mozgás, digitális eszközök, a kutatás, a hétköznapi mesterségek, foglalkozások világába vezetjük be a gyerekeket. 
Jelenleg dráma, jóga, karate, kosárlabda, vívás, görkorcsolya és festés órák színesítik a napirendet. Óraadóinkról bővebben itt található információ.
Sportfoglalkozások esetében jónak tartjuk, ha a gyerekek elmélyedhetnek egy adott mozgásformában, de emellett lehetőségük nyílik a nyolc év alatt több sportágat kipróbálni. Ezt kiegyensúlyozva, kétévente újabb és újabb sportokat tervezünk megismertetni a gyerekekkel. Ezek a foglalkozások helyben, az iskolában valósulnak meg (bizonyos sportokat kivéve), így érdekesen és hasznosan töltik ki a diákok idejét.