Gyakran Ismételt Kérdések

Miért pont Jövő Iskolája a nevünk?

Úgy hisszük, hogy abban a gyorsan változó korban, amiben gyermekeink élni fognak, három fontos dologra lesz szükségük; tudásra, érzelmi intelligenciára és nem utolsósorban kitartásra. Mi ezeket tűztük ki célul az iskolánkban; hogy ne csak átadjuk a tudást, hanem megtanítsuk gyerekeinknek azt, hogyan sajátíthatnak el új készségeket. Szeretnénk, hogy az iskola megőrizze a bennük lévő kíváncsiságot, tudásvágyat, a felfedezés és alkotás izgalmát. Fontos, hogy megtanulják miként tudnak közösen dolgozni és megismerhessék a közös sikerek szépségét és nagyszerűségét. És végül, de nem utolsósorban, kitartásra, szorgalomra és állhatatosságra szeretnénk őket nevelni. Arra, hogy ne adják fel az álmaik megvalósítását. Hogy higgyenek magukban és abban, hogy a kudarcok és nehézségek ellenére erőfeszítéseiknek eredménye lesz. Ezért lett a nevünk A Jövő Iskolája.

Mi A Jövő Iskolájának programja? Hogyan kell elképzelni az oktatást?

Iskolánkban évfolyamonként egy kis létszámú osztályt indítunk, ezzel biztosítva a családias, odafigyelő légkört. Minden osztályban két tanító kíséri a gyerekeket tantárgyfelosztásban, iskolaotthonos rendszerben. Az iskolaotthonos rendszer a tanórák, egyéb foglalkozások és a szabadidő ritmikus egymásutánjában valósul meg 9 és 16 óra között.
Nagyon fontosnak tartjuk a jó közösség kialakítását, mind az osztályban, mind szülőkkel kiegészítve. A szülő, gyerek, pedagógus hármas együttműködését alapvető fontosságúnak tartjuk.
A Nemzeti Alaptantervet iránymutatásai szerint, de a hagyományos iskolai módszerektől eltérően tanítunk. Pedagógusaink a modern pedagógiai módszereket kreatívan és változatosan alkalmazzák. Élménypedagógiai, tevékenységközpontú, önállóságot támogató, csoport-, pármunkát, erősítő módszereket, projektszemléletet alkalmaznak az oktatás fontos elemeiként. Ezáltal érvényesülhet az a gyerekközpontúság, amely a tanítás helyett a tanulást helyezi előtérbe. Csengetés nincsen, az órák az adott témától és a gyerekek adott napi munkabírásától függően lehetnek hosszabbak vagy rövidebbek, osztályteremben vagy szabad ég alatt megtartottak, önálló vagy csoportmunkában megvalósulók. Célunk a gyermekekben rejlő kíváncsiság fenntartása, belső motivációjuk erősítése. Ezt a pedagógusokkal kialakuló bizalmi kapcsolat, az önálló munka támogatása és a sikerélmények átélése biztosítja.

Hogyan lehet ugyanazt a tananyagot másképp megtanítani, mint egy hagyományos iskolában?

Az iskolák többségében frontális oktatás zajlik. Ez azt jelenti, hogy a tanár magyaráz, szemben a gyerekekkel. A Jövő Iskolájában a frontális oktatást csak a szükséges helyzetekben alkalmazzuk. A tananyag megismerése és feldolgozása a tanárok és gyerekek együttműködésével valósul meg.
A hagyományos berendezkedésről, a diákok kooperatív csapatmunkájára kerül át a hangsúly. Nem a pedagógus adja át az ismereteket, hanem a tanulók szerzik meg azokat a tevékenységek során. Tanítás, ismeretátadás, ismeret felhalmozás helyett a tanulás, az ismeretszerzés, és a képességfejlesztés kerül előtérbe. A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre épít. Egyik fő jellegzetessége a résztvevők nagyfokú szabadsága, önállósága. . Forrás és további információk: Wikipedia, fejlesztok.hu

Mit jelent a digitális technika használata az iskolában?

Célunk a digitális eszközök tudatos, okos és felelősségteljes használatára tanítani a gyerekeket. Alsó tagozaton, az első két évben különösen, nagyon fontosnak tartjuk azokat az alkotó tevékenységeket, melyek fejlesztik a gyerekek finommotorikáját, kreativitását, ezeket továbbra sem szeretnénk digitális tartalom egyoldalú használatával kiváltani.
Mindemellett hasznos, a tanulás támogatasára szolgáló internet alapú alkalmazások megismertetésébe kezdünk, amivel célunk, hogy a tanulókban mihamarabb megalapozzuk az önálló tanulás képességét.

Miben más ez az iskola, mint az állami iskolák?

Iskolánkban elsősorban készségeket, képességeket, kompetenciát fejlesztünk. Kiemelt figyelmet fordítunk az önismeret, önértékelés, érzelmi intelligencia, csapatmunka, kritikus gondolkodás, kommunikáció, kreativitás, idegennyelvi és digitális kompetencia erősítésére. A gyerekek igényeihez igazodó napirendet alakítottunk ki, a tantermi elrendezés is ezekre az igényekre válaszol. Mi úgy gondoljuk, hogy az igazán informatív értékelés a szöveges értékelés, így ezt a formát a 8. osztály végéig megtartjuk az osztályozás mellett.

Áthozhatom-e és átvihetem-e a gyermekem év közben vagy év végén más iskolába?

Igen, iskolánk „átjárható” más iskolákkal. A tananyag szempontjából az év végi váltás az ideális, de jogilag bármikor megoldható a váltás.
Mivel iskolánk államilag engedélyezett, akkreditált általános iskola (OM azonosító: 203327), ezért a szülőknek nem kell magántanulói státuszt igényelni gyermekeik számára, illetve nem kell gondoskodni a gyermekek rendszeres vizsgáztatásáról.
Mint más akkreditált általános iskolában, a beiratkozás után hivatalos tanulói státuszba kerülnek a diákok, tanulmányaikról más engedéllyel működő iskolákkal megegyező bizonyítványt kapnak.

Milyen egyéb foglalkozások érhetők el A Jövő Iskolájában?

A Jövő Iskolájában fontosnak tartjuk, hogy a tantárgyi órák mellett helyet kapjanak a művészetek, különböző mozgásformák, digitális eszközök, zene a mindennapokban. Jelenleg dráma, jóga, karate, kosárlabda, úszás illetve játékos fejlesztő torna, vívás és festés órák színesítik a napirendet. Sportfoglalkozások esetében jónak tartjuk, ha a gyerekek elmélyedhetnek egy adott mozgásformában, de emellett lehetőségük nyílik a nyolc év alatt több sportágat kipróbálni. Ezt kiegyensúlyozva, kétévente újabb és újabb sportokat tervezünk megismertetni a gyerekekkel. Ezek a foglalkozások mind helyben, az iskolában valósulnak meg (bizonyos sportokat kivéve), így érdekesen és hasznosan töltik ki a diákok idejét.

Lesznek-e tantárgyak? Könyvek?

A Nemzeti Alaptantervet követjük, de eltérően a hagyományos iskolai módszerektől, így tantárgyaink és tankönyveink is vannak. A tankönyveket kiegészítő anyagok és digitális eszközök színesítik. Tantárgy és tanárfüggő, hogy milyen tankönyvből tanulnak a gyerekek. Hiszünk tanáraink magas szakmai hozzáértésében, akik  együtt, csapatban alakítják a tananyag bizonyos részeinek különféle módszerekkel való feldolgozását.

Hogyan fogunk értékelni, lesznek jegyek?

Szöveges és érdemjeggyel történő osztályozás is lesz (2. osztály második félévétől mindkettő). Igazán informatív értékelésnek a szöveges értékelést tartjuk, így ezt a formát a 8. osztály végéig megtartjuk az osztályozás mellett. Összefüggő, a komplex személyiségfejlődésre reflektáló szöveges értékelési módszert és  önértékelési formákat alkalmazunk.
A szülők negyedévente kapják meg a szöveges értékelést, illetve évente legalább két alkalommal személyes konzultáción vehetnek részt. A negyedéves értékelések között fontos szerepet tölt be a tanulók önértékelése.

Ki áll az iskola mögött? Ki a fenntartó?

Az iskola fenntartója a közhasznú Készségfejlesztő és Kommunikációs Közhasznú Egyesület. Az iskolát alapító egyesület tagjai, egy olyan önkéntes csapat, közösség, akik a saját tudásukat, szakmai ismereteiket teszik bele a szervezésbe, kiemelten olyan területen, ami hozzájuk tartozik (pénzügyi tervezés, épület és infrastruktúra, tanárszervezés, pedagógia, szülőszervezés, kommunikáció, marketing, IT). A szabadidejükből, elhivatottságukból, létrejött egy olyan iskola, ami a gyermekek számára hasonlóan kiemelkedő feltételeket nyújt itt Veresegyházon, mint már sok más budapesti iskola.
A Jövő Iskolája önkéntes munkán alapszik, nem klasszikus szolgáltató. Egy pedagógus-gyerek-szülő hármasán alapuló közösséget építünk, ez iskolánk egyik célja.

Hol találjátok Iskolánkat?

Veresegyházon, a Fő út 106. szám alatt. A jelenlegi iskolaépület létszámnövekedés miatti bővítésére tavasszal-nyár folyamán kerül sor. Az építkezés, elhelyezkedéséből kifolyólag, az oktatást nem zavarja. 2024. nyarán tervezzük az épületrészbe való beköltözést.

Mennyi a működési hozzájárulás?

2024/25-es tanévben havonta 130.000 Ft a működési hozzájárulás az év minden hónapjában. Emellett egy évente egyszeri évkezdési támogatás került meghatározásra 60.000 Ft összegben.
Ebből finanszírozzuk a pedagógusok és egyéb személyzet bérét és járulékait, épület fenntartási költségeit, a külön foglalkozásokat, az ezekhez szükséges eszközöket, a taneszközöket. Az összeg jelenleg a következő külön foglalkozásokat is tartalmazza évfolyamonként eltérően: úszás illetve játékos fejlesztő torna, karate, kosárlabda, jóga, dráma, vívás és festés órák.

Szükséges -e egyéb szülői közreműködés időben és/vagy pénzben?

A működési hozzájáruláson és étkezésen kívül nem szükséges egyéb anyagi hozzájárulás az iskola működéséhez. Az iskola nem vár el kötelező önkéntes munkát, A Jövő Iskolája azonban szoros kapcsolatot szeretne ápolni az ide járó diákok szüleivel. Az iskola oktatási programja, módszerei a diákokat is a kooperatív csapatmunkára, önálló döntéshozásra készítik fel, az erre való nevelésben a szülők együttműködésére is számítunk. Iskolánk rendszeres kommunikációt tart fenn a szülőkkel, időszakosan workshopot ill. önkéntes közösségi munkát szervez a tanárok és családok számára.

Honnan és milyen típusú étkezést fogunk biztosítani a gyerekeknek?

Az étkezés a helyi általános iskolában történik, ahol diétás étkezés igénybevételére is van lehetőség.

Lesz-e felvételi? Hogyan történik a gyerekek kiválasztása?

A gyerekeket nem felvételiztetjük a szó hagyományos értelmében. A szülőkkel egy kötetlen beszélgetés, míg a gyerekekkel egy játékos foglalkozás során szeretnénk megismerkedni. Az aktuális részleteket és adott tanévre szóló jelentkezési határidőket a honlapunkon és a Facebook oldalunkon tesszük közzé. Hírlevélre feliratkozókat pedig emailben értesítjük. Hírlevélre a hello@futureschool.hu email címen lehet feliratkozni.

Milyen osztályok indulnak?

A Jövő Iskolája 2024. szeptemberében egy első osztályt indít. Az osztály maximum 20 fővel indul.

Mikor kell jelentkezni és hogyan?

A 2024/2025-ös tanév első osztályába 2023. szeptemberétől lehet beadni a jelentkezéseket, a kiválasztás folyamata 2024. februárban történik majd. A jelentkezést online lehet kezdeményezni: A jelentkezéseket online lehet kezdeményezni.

Kinek ajánljuk iskolánkat?

Minden olyan gyereknek és szüleiknek, tehát minden olyan családnak, ahol fontosnak tartják, hogy a gyerek szeressen iskolába járni, valódi, gyakorlati tudásra is szert tegyen, valamint kiemelten fontosnak tartják, hogy a gyermek azon készségeit fejlessze az intézmény, amelyekkel a való életben tud majd érvényesülni.
Mindenkinek, akik emellett nyitottak a hagyományostól eltérő keretek között zajló oktatásra és egyet tudnak érteni azzal hogy a NAT iránymutatásait követve, a megszokottól eltérő módon dolgozzuk fel azt. Azoknak a szülőknek ajánljuk iskolánkat, akik kellően rugalmasak ahhoz, hogy együtt tudjanak élni egy újonnan induló és folyamatosan fejlődő iskola minden előnyével és hátrányával.
Iskolánkat azon gyerekeknek is ajánljuk, akik: – visszahúzódóbbak, nehezen nyílnak meg közösségben, érzékenyebbek – a művészetek iránti affinitásuk erősebb – lassabban dolgoznak ugyan, de képesek elmélyülni a feladatban – együttműködési készségük megfelelően fejlett, társaik iránt érdeklődést mutatnak – kreatív gondolkodásúak – önszabályozó rendszerük koruknak megfelelően fejlett, kevéssé igénylik a folyamatos instruálást
Akiknek kevésbé ajánljuk: – hiperaktív, magatartászavaros, ADHD tüneteit mutató, vagy ezzel diagnosztizált gyermekeknek, mert számukra a szorosabb, világosabb keretek szükségesek. – kis létszámú iskolába javasolt gyermekek számára a mi osztályközösségeink szintén nem megfelelőek, osztályaink maximális létszáma ugyanis 20 főben megállapított. – szociális készségeik terén fejletlenebb gyermekek számára ugyancsak nem javasolt az iskolánk.

Mi lesz a napirend?

Az iskola 7-től 17 óráig van nyitva. A Jövő Iskolája iskolaotthonos rendszerben működik. Reggel 8.20-8.50 között az osztálytanító által vezetett beszélgetőkörben hangolódnak a gyerekek az adott napra. A tanórák 8:50-től indulnak és 15/16 óráig vannak kötelező órák, feladatok. A délután további részében 17 óráig szabadfoglalkozás van, illetve egyéb, szabadon választható foglalkozások, különórákon lehet részt venni.

Mit jelent az iskolaotthonos nevelés és oktatás?

Az iskolaotthon esetében a gyermekek egész napos nevelése történik, a tanítási órák és a szabadidő összefüggő rendszert alkot. A tanulás és a szabadidő váltakoznak, szem előtt tartva ezzel a gyermekek terhelhetőségét. Ez a rendszer remekül igazodik A Jövő Iskolájának elképzeléseihez, hiszen az egyéb, tantárgyon kívüli, művészeti, sport, digitális foglalkozásokat szervesen lehet beilleszteni az iskolaotthonos rendszerbe. A két osztálytanító között egyenlően oszlanak meg a feladatok minden esetben két tanító váltja egymást, a tanórákon, a szabadidős foglalkozásokon és az önálló tanuláson is. Az iskolaotthonos nevelés keretei között házi feladat adásának nincs helye, mivel a tanuló az egész napos felkészítés során készül fel a következő tanítási napokra. Táskájukat a könyvekkel, munkafüzetekkel többnyire csak hétvégén viszik haza, hogy a szülő is lássa, hogyan haladnak a gyerekek. Mindemellett a gyerekeket fokozatosan készítjük fel arra, hogy önállósodjanak a felkészülésben. A cél, hogy a felső tagozat végére felelőssé váljanak saját tanulásuk, feladataik iránt.
Az iskolaotthonos nevelésnek köszönhetően a gyermekeknek lehetőségük van beszélgetni élményeikről vagy problémáikról, hiszen nem olyan kötött az órarend, illetve a napirend. Az osztálytanítók értesülhetnek minden gondról, bajról, késésről, megfigyelhetik a diákokat a szabadidős tevékenységek eltöltése közben is, így jobban megismerve a őket, a nevelésük is hatékonyabbá válhat.

Miért tartjuk jónak az iskolaotthonos rendszert?

Ez az oktatási forma kedvező szervezeti feltételt biztosít a tanulmányi munka hatékonyabb irányításához, az óvodai életrend szerves folytatásává válik. Ez megkönnyíti az óvoda és az iskola közötti zökkenőmentes átmenetet. hiszen egyenletes megterhelést nyújt. Az egyéni fejlesztésen és a tehetséggondozáson van a hangsúly. A tanítás, a tanulás, az aktív pihenés, a szabadidős tevékenységek célszerűen váltogatják egymást. Meghitt viszony alakul ki a pedagógus és a tanuló között.

Hol találkozhattok a jelentkezés előtt az alapítókkal, tanárokkal?

Ősztől kezdődően havonta szervezünk a gyerekeknek ismerkedő foglalkozásokat, úgynevezett iskolakóstolgatókat, a szülőknek pedig tájékoztató esteken válaszolunk a feltett kérdéseikre. Az aktuális részleteket a honlapunkon és a Facebook oldalunkon tesszük közzé. Hírlevélre feliratkozókat pedig emailben értesítjük.